Cặt giả cho phụ nữ bao chơi sướng

  • Tên sản phẩm: Ailighter
  • Kích thước tổng thể : 25cm – 40cm.
  • Kiểu rung:  Có 7 kiểu rung khác nhau.
  • Thụt: Thụt ra vào sẽ tăng thêm 3cm.
  • Chống nước: Chống nước cao
  • Chất liệu: Sử dụng từ chất liệu TPE y tế.
  • Nguồn sử dụng: Sử dụng pin sạc.
  • Chức năng sạc: Sạc USB
  • Xuất xứ: Hoa Kỳ.